5/2021 - ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΣΤΕΝΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΠΌ ΤΟ ΠΛΟΙΟ 'ΩΡΙΩΝ'.

04/01/2021 - 12:12

ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΑ 1791/2020 ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ.
ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΣΤΕΝΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΠΌ ΤΟ ΠΛΟΙΟ 'ΩΡΙΩΝ'.
ΑΠΌ 05:00Z EΩΣ 18:00Z ΙΑΝ.21
ΤΙΝ 05 ΙΑΝ. 21 ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ
ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ:
39 40 51B - 020 01 18A
39 38 22B - 020 00 39A
39 37 43B - 019 59 48A
39 37 39B - 019 58 45A
39 37 54B - 019 57 49A
39 38 50B - 019 55 57A
39 38 58B - 019 54 27A
39 37 49B - 019 53 30A
39 37 57B - 019 53 22A
39 39 17B - 019 54 07A
39 39 16B - 019 56 23A
39 38 30B - 019 58 17A
39 38 22B - 019 59 36A
39 39 28Β - 020 00 01Α
39 40 47B - 020 01 16A
ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 100M