1956/2020 - ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ. ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ . ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ.

31/12/2020 - 11:56

ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΑ 1953/2020 ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ.
ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ. ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ.
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ:
37 56 18Β - 021 09 30Α
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ
ΕΜΒΕΛΕΙΑ 3ΝΜ.