1939/2020 - ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ ΔΙΑΥΛΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ. ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ . ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.(ΑΕΦ 1030)

29/12/2020 - 10:32

ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ ΔΙΑΥΛΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ. 1ΟΣ ΔΕΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΣΕ ΘΕΣΗ:
38 19 06Β - 021 24 54Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.