1937/2020 - ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΔΙΑΥΛΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ. ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.(ΑΕΦ 0240)

29/12/2020 - 10:30

ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΔΙΑΥΛΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ. 4ΟΣ ΔΕΞΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΣΕ ΘΕΣΗ:
39 29 54Β - 020 13 24Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.