1936/2020 - ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΔΙΑΥΛΟΣ KAI ΟΡΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ. ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.(ΑΕΦ 0235)

29/12/2020 - 10:28

ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΔΙΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΟΡΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ.
3ΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ ΣΕ ΘΕΣΗ:
39 30 06B - 020 13 00A
EKTOΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.