1934/2020 - ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ ΨΑΘΟΥΡΑ

29/12/2020 - 10:25

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ 'ΨΑΘΟΥΡΑ'.
ΑΠΌ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΌ 05:00Ζ ΜΕΧΡΙ 15:00Ζ.
ΕΚΤΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΕΣ, ΣΑΒΒΑΤΑ, ΚΥΡΙΑΚΕΣ
ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ.
ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ: 01/01/21,23/04/21,01/05/21,12/05/21,13/05/21,
14/05/21,15/05/21,19/05/21,15/07/21,19/07/21,
20/07/21,21/07/21,22/07/21,23/07/21,30/08/21,28/10/21,29/10/21,10/11/21.
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΥΡΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ:
39 26 00B - 023 53 00A
39 46 00B - 023 40 00A
40 00 30B - 024 18 00A
39 43 00B - 024 31 00A.
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ.