1930/2020 - ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ 'ΚΡΗΤΗ'. ΠΕΡΙΟΧΗ 'C'.

29/12/2020 - 10:19

KΡΗΤΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ 'ΚΡΗΤΗ'. ΠΕΡΙΟΧΗ 'C'.
Α)ΤΕΤΑΡΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
ΑΠΌ 05:30Ζ ΜΕΧΡΙ ΔΥΣΗ ΗΛΙΟΥ.
Β)ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΌ 02 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ΚΑΙ ΑΠΌ 01 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΑΠΌ 05:30Ζ ΜΕΧΡΙ ΔΥΣΗ ΗΛΙΟΥ.
ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ: 01/01/21,23/04/21,01/05/21,12/05/21,13/05/21,
14/05/21,15/05/21,19/05/21,15/07/21,19/07/21,
20/07/21,21/07/21,22/07/21,23/07/21,30/08/21,
28/10/21,29/10/21,10/11/21.
ΕΚΤΟΞΕΥΣΕΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΩΝ ΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ:
Α. 35 36 00B - 024 07 00A
Β. 36 18 00B - 024 07 00A
Γ. 36 18 00B - 025 59 00A
Δ. 36 25 00B - 026 12 00A
Ε. 36 16 00Β - 026 40 00Α
Ζ. 35 36 00Β - 026 41 00Α
Η. 35 31 00Β - 024 11 00Α
Γ) ΠΡΟΣΘΑΛΑΣΣΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ME KENTΡO:
Α:35 32 00Β - 024 13 00Α
Β: 35 36 20Β - 024 10 00Α
ΑΚΤΙΝΑ 1000 ΜΕΤΡΑ.
ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΑ ΠΛΟΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΜΕ 'NAMFI CONTROL' ΣΤΟΥΣ VHF ΔΙΑΥΛΟΥΣ 12 ΚΑΙ 16.
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ.