1926/2020 - AIΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ ΝΗΣΟΣ ΑΝΔΡΟΣ

29/12/2020 - 10:13

ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ 'ΝΗΣΟΣ ΑΝΔΡΟΣ'.
ΑΠΌ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΌ ΑΝΑΤΟΛΗ ΜΕΧΡΙ ΔΥΣΗ ΗΛΙΟΥ.
ΕΚΤΟΣ ΤΩ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ: 01/01/21,23/04/21,01/05/21,12/05/21,13/05/21,
14/05/21,15/05/21,19/05/21,15/07/21,19/07/21,
20/07/21,21/07/21,22/07/21,23/07/21,30/08/21 28/10/21,29/10/21,10/11/21.
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΥΡΩΝ ΠΛΟΙΩ Ν ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩ Ν
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ:
38 02 00B - 024 52 00A
38 16 00Β - 025 21 00Α
37 46 00Β - 025 49 00Α
37 34 00Β - 025 23 00Α
37 42 00Β - 025 01 00Α
38 00 00Β - 024 52 00A.
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ.