1921/2020 - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΨΑΡΑ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. (ΑΕΦ 7530)

28/12/2020 - 08:26

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΨΑΡΑ.
ΒΡΑΧΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ ΚΑΛΟΓΕΡΟΙ ΦΑΝΟΣ:
38 09 48Β - 025 17 24Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.