1913/2020 - ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΚΕΦΑΛΗ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ ΛΙΜΕΝΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ.ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.(ΑΕΦ 1290)

25/12/2020 - 19:08

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΚΕΦΑΛΗ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ ΛΙΜΕΝΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ.
ΦΑΝΟΣ:
37 56 48Β - 022 56 06Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.