1909/2020 - ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΦΑΝΟΣ “ΚΟΡΙΝΘΟΣ” ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.(ΑΕΦ 1290)

25/12/2020 - 06:23

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΚΕΦΑΛΗ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ Λ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΦΑΝΟΣ ΣΕ ΘΕΣΗ: 37 56 48Β – 022 56 12Α ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.