1870/2020 - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΙ ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.(ΑΕΦ 7410)

19/12/2020 - 08:32

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.
ΝΗΣΟΙ ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ.
ΚΕΦΑΛΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ
ΛΙΜΕΝΑ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ.
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ ΣΕ ΘΕΣΗ:
38 30 48Β - 026 13 12Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.