1855/2020 - ΛΙΜΕΝΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.(6513)

18/12/2020 - 09:38

Β.ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.
ΛΙΜΕΝΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ.
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΦΑΝΟΣ
ΣΕ ΘΕΣΗ:
40 19 28Β 023 58 32Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.