1851/2020 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΔΙΑΥΛΟΣ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ. ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.(ΑΕΦ 4708)

17/12/2020 - 10:45

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΔΙΑΥΛΟΣ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ. ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ 1ΟΣ ΔΕΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ ΣΕ ΘΕΣΗ:
37 57 36Β - 023 33 06Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.