1669/2020 - ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. Ν. ΟΡΙΟ ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥΣΤΗ. ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. (ΑΕΦ 1393)

18/11/2020 - 13:02

ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Ν. ΟΡΙΟ ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥΣΤΗ.
ΕΡΥΘΡΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΣΕ ΣΤΙΓΜΑ:
38 14 54Β - 021 43 36Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.