1656/2020 - ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ''11''. ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΑΕΦ 6844)

17/11/2020 - 09:34

ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ''11''. ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ 6ΟΣ ΔΕΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ
ΣΕ ΘΕΣΗ:
40 49 54Β - 025 54 18Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ