1584/2020 - ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

07/11/2020 - 08:27

ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ. ΚΕΦΑΛΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ ΛΙΜΕΝΙΣΚΟΥ ΘΕΡΜΑ. ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ:
40 30 18Β - 025 36 06Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.