Εκτύπωση αυτής της σελίδας

1535/2020 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ.

29/10/2020 - 19:41

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ .
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟ ΣΤΙΓΜΑ:
37 52 42B - 023 36 18A
KAI AKTINA 1 ΝΜ.
AΠΟ 29 ΟΚΤ. 20 ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ.