1513/2020 - ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ. ΦΑΝΟΣ ΝΑΥΔΕΤΟΥ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

26/10/2020 - 12:42

ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ. ΦΑΝΟΣ ΝΑΥΔΕΤΟΥ
ΣΕ ΘΕΣΗ:
35 30 06Β - 024 05 26Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ