1487/2020 - ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΔΥΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ.ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΚΡΑΣ ΜΥΤΙΚΑΣ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. (ΑΕΦ: 0300)

21/10/2020 - 13:02

ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΔΥΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ. ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΚΡΑΣ ΜΥΤΙΚΑΣ.
ΦΑΝΟΣ ΣΕ ΘΕΣΗ:
39 00 00Β - 020 41 54Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.