1411/2020 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΕΞΑΡΣΕΙΣ ΒΥΘΟΥ.

06/10/2020 - 12:36

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.
ΕΞΑΡΣΕΙΣ ΒΥΘΟΥ:
α) ΒΑΘΟΣ 28,5 Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ:
37 56 29Β - 023 36 41Α
β) ΒΑΘΟΣ 27,5 Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ:
37 56 20Β - 023 36 40Β