Εκτύπωση αυτής της σελίδας

1406/2020 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΝΑΥΑΓΙΟ.

06/10/2020 - 12:29

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΝΑΥΑΓΙΟ
ΣΕ ΘΕΣΗ :
37 56 48Β - 023 32 31Α
KΙΝΔΥΝΟΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟ'Ι'ΑΣ