1383/2015 1383/2015 - ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΛΙΜΕΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟΥ.

09/11/2015 - 12:21:38

ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΛΙΜΕΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ (WGS84 DATUM):
1) 40 37 30B - 022 55 24A
2) 40 37 30B - 022 56 12A
3) 40 36 00B - 022 56 12A
4) 40 35 48B - 022 55 24A
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ.