1399/2020 - ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΝΗΣΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. ΚΟΛΠΟΣ ΜΙΡΑΜΠΕΛΛΟΥ. ΥΠΑΡΞΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

04/10/2020 - 08:38

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΝΗΣΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. ΚΟΛΠΟΣ ΜΙΡΑΜΠΕΛΛΟΥ. ΥΠΑΡΞΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ
ΣΕ ΣΤΙΓΜΑ:
35 11 48Β - 025 42 52Α
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 200 Μ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΑΠΌ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ