1315/2020 - ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑ.

17/09/2020 - 12:42

ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑ.
ΣΕ ΘΕΣΗ:
39 02 15Β - 021 06 20Α