1264/2020 - ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΛΗΜΝΟΣ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΥΡΩΝ.

05/09/2020 - 18:06

ΥΕΠ/Ε1/ Α 2484/2020

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΛΗΜΝΟΣ.

09, 10 ΣΕΠΤ. 20 ΑΠΌ 05:00Ζ ΜΕΧΡΙ 10:00Ζ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΥΡΩ Ν ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:

Α) 39 48 20Β - 025 10 10Α

39 48 20Β - 025 10 52Α

39 47 21Β - 025 10 52Α

39 47 21Β - 025 10 10Α

Β)40 02 52Β - 025 05 18Α

40 03 00Β - 025 09 31Α

40 00 13Β - 025 09 36Α

40 00 10Β - 025 05 23Α