1254/2020 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑ.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΡΥΘΡΩΝ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ.

04/09/2020 - 12:53

ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΑ 1476/2019 ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑ.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΡΥΘΡΩΝ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ ΜΕ ΑΝΑΛΑΜΠΩΝ ΕΡΥΘΡΟ ΦΩΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΒΑΘΩΝ
ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ :
37 57 41B - 023 29 43A
37 57 43B - 023 29 38A