1248/2020 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ. ΝΑΥΑΓΙΟ.

02/09/2020 - 12:16

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ.ΝΑΥΓΙΟ ΣΕ ΘΕΣΗ:
37 55 36Β - 023 38 39Α