Εκτύπωση αυτής της σελίδας

1232/2020 - ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΟΤΙΟΣ ΔΙΑΥΛΟΣ N. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΣ.ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ.

31/08/2020 - 07:05

AKΥΡΩΣΗ ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΑΣ 1204/20
ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΟΤΙΟΣ ΔΙΑΥΛΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ. ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ.
ΣΕ ΣΤΙΓΜΑΤΑ:
38 48 03B - 020 43 39A
38 48 03Β - 020 43 43Α
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ