1230/2020 - ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ.ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ(ΑΕΦ-7444,1).

31/08/2020 - 07:04

ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ.ΚΕΦΑΛΗ ΔΥΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΣ.
ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ ΧΙΟΣ ΣΕ ΘΕΣΗ:
38 22 36Β - 026 08 18Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ