1366/2015 1366/2015 - ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.

04/11/2015 - 13:43:04

ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟ ΣΤΙΓΜΑ 35 25 20Β - 024 39 20Α
ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.