1229/2020 - ΜΥΡΤΩΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΚΟΛΠΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΠΙΚIΝIΔYΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ.

28/08/2020 - 12:42

ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΑ 834/2020 ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ
ΜΥΡΤΩΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΚΟΛΠΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΠΙΚIΝΔYΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΟΡΙΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΟΥΣ ΦΩΤΟΣΗΝΑΝΤΗΡΕΣ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ:
36 41 22Β - 023 02 28Α
36 41 21Β - 023 02 30Α
36 41 20Β - 023 02 28Α (WGS 84)
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ.