1365/2015 1365/2015 - ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΦΑΝΟΣ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ.

04/11/2015 - 13:39

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΣΤΡΥΜΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΚΕΦΑΛΗ ΔΥΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΩΝΑ ΛΙΜΕΝΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ. ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ
40 23 48Β - 023 53 30Α
ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ.