1201/2020 - ΝΟΤΙΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΑΚΡΑ ΦΟΝΙΑΣ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.(AΕΦ:5120)

21/08/2020 - 12:46

ΔΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ.ΑΚΡΑ ΦΟΝΙΑΣ. ΦΑΝΟΣ ΣΕ ΘΕΣΗ:
37 41 12Β - 024 04 24Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.