1131/2020 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΩΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ.

05/08/2020 - 12:13

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΟΡΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΩΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ:
37 51 27B - 023 44 44A
37 51 33B - 023 44 55A(WGS 84)