1120/2020 - ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. ΕΙΣΟΔΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΜΠΕΝΙΤΣΩΝ. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΝΑΥΑΓΙΟ.

03/08/2020 - 13:09

ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΛΙΜΕΝΑ ΜΠΕΝΙΤΣΩΝ. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΟΡΑΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ.
ΣΕ ΘΕΣΗ: 39 32 56Β - 019 54 49Α
ΣΕ ΒΑΘΟΣ 4 ΜΕΤΡΩΝ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟ'Ι'ΑΣ