1114/2020 - ΛΙΜΕΝΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΦΑΝΟΥ.

31/07/2020 - 13:20

Β.ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.
ΛΙΜΕΝΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΦΑΝΟΥ
ΣΕ ΘΕΣΗ:
40 19 28Β - 023 58 32Α
ΕΜΒΕΛΕΙΑ: 5 Ν. ΜΙΛΙΑ
ΥΨΟΣ: 3 Μ