1108/2020 - ΜΥΡΤΩΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ 'ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑΡΑΒΙΑ'.

31/07/2020 - 13:14

ΜΥΡΤΩΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ 'ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑΡΑΒΙΑ'.
03 - 06, 10 - 13, 17 - 20, 24 - 27, 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 20
ΑΠΌ 0500Ζ ΕΩΣ 1200Ζ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΥΡΩΝ ΠΛΟΙΩΝ - ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤAI ΑΠΌ ΤΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ:
36 56 00Β - 023 29 00Α
36 42 00Β - 023 32 00Α
36 41 00Β - 023 48 00Α
36 47 00Β - 023 55 00Α