1069/2020 - ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΛΙΜΕΝΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΑΣ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΦΑΝΟΥ.

23/07/2020 - 12:34

ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΛΙΜΕΝΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΑΣ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΦΑΝΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ
ΣΕ ΘΕΣΗ:
39 29 26Β - 020 15 19Α
ΦΩΤΟΒΟΛΙΑ: ΤΡΙΑ (3) Ν. ΜΙΛΙΑ