957/2020 - ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΣΙΓΓΙTΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΩΤΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ.

02/07/2020 - 12:33

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΣΙΓΓΙTIΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΩΤΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ
ΣΕ ΘΕΣΗ:
40 21 14Β - 023 56 52Α