929/2020 - ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ, ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ.

27/06/2020 - 18:26

ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΥΠΑΡΞΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΟΥ ΘΕΣΗ:
38 10 29Ν - 021 30,58Α
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ, ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ.