925/2020 - ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΘΑΣΟΣ.ΑΒΑΘΗ ΥΔΑΤΑ.

26/06/2020 - 12:18

ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΕΣ 1761/2019 ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ.
ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΘΑΣΟΣ.ΑΒΑΘΗ ΥΔΑΤΑ ΛΟΓΟ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΟΥ ΘEΣΕΙΣ:
Α) 40 37 29B - 024 34 22A (ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ)
B) 40 37 25B - 024 34 27A (ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ
ΜΑΡΙΝΑ)
Γ) 40 36 29Β - 024 36 21Α ( ΠΟΤΟΣ)
Δ) 40 36 20Β - 024 36 23Α(ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ)
Ε) 40 42 35Β - 024 45 41Α (ΠΟΤΑΜΙΑ)
ΣΤ) 40 43 17Β - 024 45 36Α (ΧΡΥΣΗ ΑΜΜΟΥΔΙΑ)
ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΑ ΠΛΟΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΜΕ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΘΑΣΟΥ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ VHF CH. 12