841/2020 - ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΠΕΛΟΠΟNNΗΣΟΥ.ΛΙΜΕΝΑΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ.

11/06/2020 - 12:19

ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΠΕΛΟΠΟNNΗΣΟΥ.ΛΙΜΕΝΑΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ.
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ 30 ΑΝΑΛΑΜΠΩΝ ΤΟ ΛΕΠΤΟ,
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ:
36 41 00Β - 023 02 21Α
3 Ν.ΜΙΛΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΙΑ