762/2020 762/2020 - ΜΥΡΤΩΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΦΑΝΟΣ (ΑΕΦ 4112) ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

25/05/2020 - 12:26

ΜΥΡΤΩΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΚΕΦΑΛΗ ΝΟΤΙΟΥ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ ΛΙΜΕΝΑ ΚΙΒΕΡΙ. ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ:
37 31 30Β - 022 44 06Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.