759/2020 759/2020 - ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΑΜΟΥ. ΝΗΣΙΔΕΣ ΦΟΥΡΝΟΙ. ΑΚΡΑ ΣΒΥΣΤΟΚΑΜΙΝΟΣ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.(ΑΕΦ:7610).

22/05/2020 - 12:24

ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΑΜΟΥ. ΝΗΣΙΔΕΣ ΦΟYΡΝΟΙ.ΑΚΡΑ ΣΒΥΣΤΟΚΑΜΙΝΟΣ. ΦΑΝΟΣ:
37 34 30Β - 026 28 18Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ