1525/2019 - ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. ΠΟΝΤΙΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ.

15/10/2019 - 08:08

ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.ΠΟΝΤΙΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΣΕ ΘΕΣΗ:
38 12 28Β - 021 41 42Α
ΠΟΥ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΑΠΌ ΑΝΑΛΑΜΠΟΝΤΑ ΚΙΤΡΙΝΟ ΦΑΝΟ.