1653/2018 - ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΘΑΣΟΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΘΑΣΟΥ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

15/10/2018 - 08:05

ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΘΑΣΟΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΘΑΣΟΥ. .ΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑ.ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ:
40 46 54Β - 024 42 24Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.