1611/2018 - ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΔΙΑΥΛΟΣ ΛΑΓΟΣ.ΦΑΝΟΣ "ΛΑΓΟΣ 4" ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

12/10/2018 - 08:03

ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΔΙΑΥΛΟΣ ΛΑΓΟΣ. 2ΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ. ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ "ΛΑΓΟΣ 4 " :
40 59 54Β - 025 07 24Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.