723/2018 - ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΦΑΝΩΝ

01/05/2018 - 07:52

ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΦΑΝΩΝ:
Α)ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ ΣΕ ΘΕΣΗ:
37 27 59Β - 025 19 13Α ΥΨΟΣ:8
ΜΕΤΡΑ.ΕΜΒΕΛΕΙΑ:3 ΝΑΥΤΙΚΑ ΜΙΛΙΑ.
Β) ΠΡΑΣΙΝΟΣΦΑΝΟΣ ΣΕ ΘΕΣΗ:
37 27 47Β - 025 19 38Α
ΥΨΟΣ:8 ΜΕΤΡΑ.ΕΜΒΕΛΕΙΑ:3 ΝΑΥΤΙΚΑ ΜΙΛΙΑ.