2005/2017 - ΜΥΡΤΩΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΙΔΑ ΛΕΡΟΣ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

15/11/2017 - 13:31

ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΑ 2004/2017 ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ.
ΜΥΡΤΩΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΚΟΛΠΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. ΚΕΦΑΛΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΝΗΣΙΔΑΣ ΛΕΡΟΣ.
ΦΑΝΟΣ:
37 59 48Β - 023 32 06Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.